Нитритна сол Nitrosol

Нитритна сол Нитросол 25 кг.

Нитритната сол е смес между натриев нитрит, хранително качество, и трапезна йодирана сол произход Израел. Тя се използва главно за обработка на месо и месни продукти.
Нитритната сол фиксира цвета, вкуса и аромата на продукта. Тя изпълнява функциите на антиоксидант и предотвратява хранителни отравяния.

Видове
ПРОМАР ООД произвежда и предлага основно три вида Нитритна сол NITROSOL:
Нитритна сол – NITROSOL 0,4-0,5%
Нитритна сол – NITROSOL 0,5-0,6%
Нитритна сол – NITROSOL 0,6-0,7%

Опаковка
Нитритната сол се опакова в полипропиленови чували с маса 25 килограма.

Безопасност и екологична информация
Нитритна сол – NITROSOL не е предназначена за пряка консумация. Тя се употребява за обработка на месо и месни продукти. С посочените концентрации от Натриев нитрит, Нитритна сол – NITROSOL за месни продукти е безопасна за здравето.

Съхранение
Нитритна сол – NITROSOL за производство на месни продукти се съхранява в сухи помещения при температура на околната среда и защитена от слънчева светлина.
При производството на Нитритна сол NITROSOL, ние правим механично смесване на Натриев нитрит с готварска сол в смесител, при което се смесват двата продукта в определените количества, при което се получава процентното съдържание на Натриевия нитрит в готварската сол.

Пример:
Сместа в смесителя се състои от:
-309 кг. трапезна сол
-1,320 кг. натриев нитрит.
Общо количество: 310,320 кг.
Така получената смес след хомогенизиране в смесителя се получава съответната партида със съдържание на Натриев нитрит: 0,425% от общата маса на готовата Нитритна сол „НИТРОСОЛ“. Пакетира се в чували по 25 кг.
Килограмите Трапезна сол са предварително заготвени в цеха за пакетиране на трапезна сол и изпратени в помещението за производство на Нитритна сол, и вписани в дневника за входящ контрол, проверен от две отговорни лица.
Килограмите на Натриевия нитрит са предварително приготвени от лаборант, и вписани в технологичния дневник.
Влагането на двата продукта в смесителя се прави, контролира и следи от две отговорни лица и лаборант, който вписва вложените продукти в технологичния дневник.
За допълнителна сигурност правим изследване на всяка партида по следния нестандартизиран Метод на изпитване:
Nordisk Metodik-Komite for Levnedsmidler. (1963) UDC 546.173, N r49, NMKL, Copenhagen, като резултатите се вписват във вътрешен дневник за изходящ контрол.
Така приготвена Нитритната сол е с никаква вероятност за допускане на грешка в съдържанието на натриев нитрит и натриев хлорид/сол/ и е сигурна добавка при производството на Вашите качествени местни продукти.

УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА
ПРОДУКТА Нитритна сол – „NITROSOL“

Съдържание на Натриев нитрит /NaNO2/, изразено в мг. спрямо общата маса на солта за хранителни цели, определящо видът на Нитритната сол – „NITROSOL“, произведена от „ПРОМАР“ ООД:

Код артикул Наименование NaNO2 – % Сол за ХВП NaNO2 в мг.
150102 Нитритна сол Nitrosol 0,4-0,5 1 кг. от 4000 до 5000
150103 Нитритна сол Nitrosol 0,5-0,6 1 кг. от 5000 до 6000
150101 Нитритна сол Nitrosol 0,6-0,7 1 кг. от 6000 до 7000

По формулата у = (a*b)/ c , където:

а – вложената Нитритна сол в кг.
b – съдържание на Натриев нитрит в мг. /по таблица спрямо видът Нитритна сол използвана в пълнежната маса. Взема се в предвид средно на двете граници./
c – пълнежната маса в кг.
У – вложен Натриев нитрит спрямо пълнежната маса в мг./кг.

Пример:
Употреба на Нитритна сол „NITROSOL“ 0,5-0,6 %

у = (a*b)/ c
у = (1,8*5500)/ 100
у = 99 мг./кг.

При максимално допустимо влагане 150 мг./кг. съгласно Наредба №8/16.04.2002г., Приложение №4, Раздел Д за разрешените максимални нива на добавки в храните.

*При по-високо съдържание на протеини и мазнини, и по-високо водно съдържание в рецептата, нитритите не могат да бъдат редуцирани, и следва да се употребява Нитритна сол с по-ниско съдържание на Натриев нитрит.

Сертификат