MAG-пълен контрол на лед и прах

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:

Химически състав: Люспи от магнезиев хлорид хексахидрат

Химическа формула: MgCl2 · 6H2O

Химически                                                   % (Процент)

Магнезиев хлорид                                           46.0-47.5%

Калциев хлорид                                               2.0-3.0%

Натриев хлорид                                              0.5-1.0%

Калиев хлорид                                                 0.2-1.0%

Сулфати                                                             0.02% обичайно

Обемна плътност                                            0.79-0.85 kg/L3

49.33-53.08 lb/ft3

Температура на замръзване                       -270 F @ 22% Разтвор (Наситен)

MAG® – ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА ЛЕД  –   Работа по стопяване на лед

Работата по стопяване на лед се измерва не само по скоростта на действието по стопяване, но също така и по количеството на стопена вода произведено за единица от използвания измервател за стопяване на лед. Следващата графика сравнява работата по стопяване на лед на MAG®, калциев хлорид и натриев хлорид. Тестовете бяха извършени от шведската VTI чрез разпръскване на 10 грама от всеки стопител на лед равномерно върху заледена повърхност 21° F. Както се вижда от тестовете, MAG® е високо ефективен стопител на лед, който се сравнява в негова полза с калциевия хлорид.

Ice Melting Performance

 

Сравнение на практически и евтектични температури на топене на избрани химикали за стопяване на лед:

Стопител на лед Евтектична темп. oF Практическа темп. oF
Калциев хлорид -59 -25
MAG® -27 -13
Каменна сол (Халит) -6 +20
Урея +11 +12
Калиев хлорид +12 +25
Калциев магнезиев ацетат -3.75 +25

*Данни получени от литературата, етикиране и известни научни данни

 

MAG® – СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОРИД

MAG® има в по-малко хлориди налични за замърсяване

Голяма загриженост за околната среда е количеството на хлоридите изпускани в нашите езера, реки и резервоари. Както е показано на следващата графика, MAG® има значително по-малко хлориди налични при оттока.

MAG® има 22%, 29%, 39% и 43% по-малко хлориди отколкото калиев хлорид, калциев хлорид 77%, калциев хлорид 90% и натриев хлорид съответно. Очевидно, MAG® е по-добрият избор за околната среда аот средствата за стопяване на лед с висока производителност.

Chloride Content (Percent)

 

MAG® – СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЕТОНА

MAG® уврежда по-малко бетона отколкото калциевия хлорид и натриевия хлорид

Всички химикали за стопяване на лед намаляват температурата на замръзване на водата и увеличават броя на циклите замръзване/разтопяване. В резултат на повтарящото се замръзване и разширяване на водата, бетонните повърхности имат тенденция да се трошат, да стават на люспи или да се чупят на малки парченца. Нови бетонни повърхности и бетон с по-лошо качество са особено податливи на трошене (химикалите за стопяване на лед не трябва да бъдат използвани върху бетон стар по-малко от година). Както е показано по-долу в теста извършен от Програмата за стратегически проучвания на магистрали (SHRP), Национален изследователски съвет, Вашингтон ДС, използването на MAG® като средство за стопяване на лед даде в резултат значително по-малко трошене на бетона отколкото калциевия хлорид или натриевия хлорид.

Comparison Of Concrete Spalling

3% тестова концентрация на луга бяха използвани, тъй като лугата като стопител на лед обичайно се разрежда сама до това ниво скоро след полагането й. След 15 цикъла на замръзване/размразяване, използването на натриев хлорид даде в резултат над 63 пъти и калциев хлорид даде в резултат над 26 пъти повече сумарна загуба на бетон отколкото MAG®.

MAG® – СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОРОЗИЯ НА МЕТАЛИ

MAG® корозира калай и алуминий по-малко отколкото калциевия хлорид и натриевия хлорид

Корозията от средства за стопяване на лед причинява несметни щети на металните повърхности и конструкции. Тест на Кали Форшунгс Институт в Германия даден в резюме в диаграмата по-долу показва, че MAG® произвежда значително по-малко корозия от калциевия хлорид и натриевия хлорид.

Speed Of Corrosion - 120 Days - Tin (150 g l Brine)

 

Speed Of Corrosion - 22 Days - Aluminum (150 g l Brine)

 

MAG® – ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ – ТОКСИЧНОСТ

MAG® е значително по-малко токсичен от солта и калциевия хлорид

Случайното поглъщане от домашни любимци, животни и деца е загриженост за всички нас. MAG® е много по-безопасен от всички други популярни химикали за стопяване на лед, тъй като той има много ниска токсичност. Следващото е диаграма на разпространени химически вещества (и няколко не толкова широко разпространени) и техните нива LD50 (Смъртоносна доза 50%). D50 е количеството на вещество (в мг за кг телесно тегло) очаквано да убие 50% от тестовите животни в контролирано изследване. Колкото по-голямо е числото LD50, толкова по-малко токсичен е материалът. Както е показано в данните, MAG® е по-малко токсичен от содата за хляб и трапезната сол, химикали, които ние ежедневно поглъщаме. Когато се сравнява с други химикали за стопяване на лед, MAG® е много по-малко токсичен и много по-безопасен за употреба около животни, домашни любимци и хора.

TOXICITY OF COMMON CHEMICAL 

MAG® – ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ – ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА

MAG® дразни по-малко кожата

MAG®, за разлика от калциевия хлорид, не е значително екзотермичен (генериране на топлина), когато първоначално влезе в контакт с влажни кожни повърхности. Магнезиевият хлорид няма вероятност да раздразни кожата, нито да изгори кожата, когато влезе в контакт с влажни кожни повърхности.

MAG® е по-безопасен при растения. Когато се използва съгласно инструкциите, MAG® е по-безопасен за използване около растения и храсти. Всъщност, магнезиевият хлорид се използва като съставка в някои торове.