Техническа сол

13-Техническа солПри използването на  сол за обезледяване, един от най-важните показателите за ефективност е времето за което се осъществява процеса на разтопяване на леда и снега и продължителността на действие на солта. Повечето евтини видове сол, които се предлагат на пазара в своя естествен вид са в твърда форма и несортирана гранулация и приложени като обезледители, тяхното действие е или прекалено късно или прекалено рано, което води до краткотрайно действие и не добър ефект на работа, както и двойно и тройно по-големи разходи.

Морската кристална сол Фракция А Тунис разработена и произведена специално за обезледяване по Европейски стандарт, която предлагаме съдържа гранули от 0,1мм. до 5,0мм., които влизат лесно и бързо в контакт с леда и снега върху пътната настилка. Това позволява разтопяването на леда да започне възможно най-бързо и да продължи възможно най-дълго, и съответно да съкрати с около 40% операциите, свързани със снегопочистване и обезледяване. Съдържащите се в нея антислепващи агенти не позволяват втвърдяването и, и по този начин съхранението може да продължи много по-дълъг период от останалите видове сол, които се предлагат, независимо от мястото на съхранение и метеорологичните условия.

Използването на соли за обезледяване, които имат недостатъчно продължително действие и не са ефективни при ниски температури, води до увеличаване на процесите на размразяване и замръзване, многократно повтаряне на операциите свързани с почистването и натрупване на големи количества разходи свързани с този вид  дейност.


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/intermar/public_html/promar-bg.com/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/intermar/public_html/promar-bg.com/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/intermar/public_html/promar-bg.com/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/intermar/public_html/promar-bg.com/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174