За нас

     „Промар” ООД е компания основана през 1991 година в гр.Бургас, България и е с основен предмет на дейност внос, преработка и дистрибуция на всички видове сол за хранително-вкусовата промишленост както и за техническо производство. Задоволява около 70 % от нуждите на страната. Приблизителното количество внесената и преработена сол годишно възлиза от порядъка на 35 000 до 45 000 тона годишно.

“Промар” ООД е основен вносител на сол за българския пазар от 1991 г. Основните производители, с които работим са реномирани компании от Франция, Тунис, Израел, Украйна, Беларус и др. Дейността ни по преработката и пакетирането на солта е съгласувана изцяло с изискванията на българското законодателство – фирмата е регистрирана в Министерство на здравеопазването, в Министерство на икономиката на основание чл.12,ал. 4 от Закона за храните, както и в ДАМТН като производител на предварително опаковани продукти.
Приблизителният брой клиенти на фирмата е над 500. Част от основните и най-редовни клиенти на фирмата са големи търговски вериги и производствени предприятия, утвърдени на Българския пазар. След 20 години работа в областта на производството и преработката на сол и предлагането в страната, нашата компания се превърна в добре позната и търсена марка на този пазар.
За нашите клиенти предлагаме различни видове и в различни опаковки сол, съобразени с техните нужди и техните потребности.